Thursday, November 03, 2005

ps

Dialog här hemma:

M: ...men jag vill att dom läser mig, varför är det inga som läser???

N: Men när dom inte ens vet att du finns - hur ska dom då kunna läsa.

M: Tack, tack, nu känns det så mycket bättre...

0 kommentarer: