Wednesday, August 08, 2007

Kitty-approved kindness?

Bisarrt eller mest skrämmande? I Thailand kan poliser bestraffas genom att bli tvungna att bära en rosa armbindel med Hello Kitty på om de (och jag citerar här DN) "är onödigt otrevliga mot civila".

Jag funderar bara över förseelsen "onödigt trevliga? Hur definieras månne ett sånt begrepp? Och kan det månne verkligen vara thiländska polisens största och mest angelägna problem? Men om ni är i Thailand och måste ha något med polisen att göra så spana för guds skull alltså helst efter en Kitty-försedd polis för han torde då sannolikt vara från snällare ändan.

0 kommentarer: