Tuesday, February 19, 2008

(parentes)

Ibland är det lätt att tro att alla andras tankar och känslor är fint ordnade och klara och logiska och strukturerade och att det bara är ens egen hjärna och själ som ser ut som sladdhelvetet bakom tv:n. Alltid nu och då inser man förstås att det inte alls är så. Det är väldigt befriande.

Så mycket av allt som i vanliga fall sägs är bara upprepningar av saker som sagts förr, i liknande situationer åt samma människor. Lagom menlösa och tillrättlagda tankar och åsikter som gör att det känns tryggt och safe och fyller ut tystnader och tomrum. Därför är det alltid lika fantastiskt och inspirerande när någon förvånar en genom att säga något som känns nytt, som gör att man får en ny inblick och tycker att man förstår dem bättre.

0 kommentarer: