Tuesday, February 12, 2008

Guerilla gardener

Det finns en Londonbaserad rörelse som kallar sig guerilla gardeners, vars medlemmar smyger runt och planterar träd i vägkorsningar och ockuperar jordplättar för olovlig morotsodling. Jag är inte så insatt i deras verksamhet, men grundtesen verkar vara något i stil med att där det sticker upp tillräckligt med jord mellan betongen att man kan peta ner ett solrosfrö, så bör det växa nåt. Lite som en välartad variant av husockupation, fast istället för att ta sin sovsäck och flytta in så smyger man sig ut i nattens mörker med sin spade och trycker ner tre tagetesplantor i en försummad rondell.

Personligen har jag alldeles för fullt upp med att så och rensa helt legalt på min egen lilla radhusbakgård för att orka ta mig an nån allmän mark, men jag tilltalas ju onekligen något helt enormt av möjligheten till lite subversiv frösådd, så jag tänkte guerillaodla på mitt eget upproriska sätt genom att helt fräckt smygså lite frön redan i februari fast det strängt står mars-april på påsen.

3 kommentarer:

Fairy G said...

Tagetes. Åh det namnet fullkomligt framkallar en doft av österbottnisk mylla för mig. Tagetes.

maria said...

Glad att kunna sprida lite fosterländsk nostalgi... Men månne inte tagetes skulle gå med på att växa även i Sverige? :)

Fairy G said...

Jo...men då jag hör ordet Tagetes så tänker jag på min farmor och på mitt första sommarjobb på Blom-Ettan i Korsbäck :D