Friday, April 03, 2009

rödluvanDet är det jag alltid har tyckt ända sedan jag var liten: det finns ingen ordentlig story i de här gamla folksagorna. Därför är de så tråkiga. De är som de allra första uppsatserna man själv skrev i skolan, som bara avslutades helt abrupt genom att man textade "SLUT", med versaler, oavsett var man blev i berättelsen.

0 kommentarer: