Wednesday, January 28, 2009

This is just to say (or why working from home sometimes can be so very satisfying)

I have eaten
the plums
that were in
the icebox

and which
you were probably
saving
for breakfast

Forgive me
they were delicious
so sweet
and so cold

- William Carlos Williams

Och när dörren ändå var öppen så passade jag på och tog de två kvarvarande IKEA-vegepizzaslicearna också (fast jag redan ätit alla utom ena kantbiten PLUS sannolikt hela förra förpackningen också)... och den sista anansglassen.

I'm so very sorry.

0 kommentarer: