Monday, January 26, 2009

letter from the complaint department

Och inte för att jag vill klaga (eller JO, förresten, lite vill jag klaga, faktiskt)... so here it goes: illa förtäckt gnäll i frågeform: Vad har hänt med radavstånden? I tre år har jag bloggat utan att reflektera över radavstånd en enda gång: jag har skrivit, Blogger har delat upp eländet i rader och det har varit ett väldigt väl fungerande och friktionsfritt system, tills nu.

Nu slumpgenereras plötsligt enkelt och dubbelt och God knows what för radavstånd, precis hur som helst? Utan att jag gör något och utan att det syns i förhandsgranskningen. Det är lite småjobbigt och framförallt ser det väldigt fult ut. Är det straffet för att man är otrogen med ett template från en annan site? Och hur får man det att sluta?

0 kommentarer: