Wednesday, June 07, 2006

...

darn, hur ska man kunna koncentrera sig på jobbet när tanterna är ensamma där och råddar helt obehärskat i mina fina hopar och jag är inte ens där och kan vakta och städa och se sträng ut?

0 kommentarer: