Tuesday, March 14, 2006

vi hörs!

Haft mycket att göra, men samtidigt inget, verkligen inget, som kan vara av det minsta intresse för någon annan. Dessa aktiviteter har knappt ens kunnat engagera mig själv, och ens då medan det ännu var aktuellt. Och nu är alla spår av dem totalt utsuddade. jag minns ingenting et je suis desolée. Eller så inte.

Nu ikväll åker vi på en liten scandinavian tour till Stockholm och Mariehamn. Kul! Sedan när vi kommer hem igen är det förhoppningsvis vår och allt känns roligare och mer inspirerande och allmän bot och bättring utlovas.

0 kommentarer: