Friday, March 20, 2009

lysande framtidsutsikter

Bodil Malmstens blogg påminner mig alltid nu och då om insikten att ifall man bara har begåvats med ett tillräckligt överanalyserande och problematiserande sinnelag, så blir det inte bättre. Man slutar inte älta irrelvanta konstigheter. Inte ens när man är över 60. Inte ens fast man skulle bli en framgångsrik och känd författare.


Oh shit.

0 kommentarer: